درباره ما

درسگاه اهل خرد

مؤسسه فرهنگی هنری چند منظوره درسگاه اهل خرد

بیشتر بخوانید

500

دانش آموز

30 نفر

استاد
افتخارات

افتخارت موسسه ما

30

استاد با تجربه

300

دانش آموز با استعداد

100

جایزه و افتخارات

نظرات دانش آموزان

آموزشگاه خوبی است

علی علوی
علی علوی

تست

حسین حسینی
حسین حسینی