آقای نجف زاده (مدرس گیتار پاپ)

سابقه ی فعالیت در زمینه موسیقی : 

از سال ۷۸ با شرکت در کلاس تئوری موسیقی استاد پیمان یوسفی،موسیقی را آغاز نمود.

۸۰ ساز گیتار را ابتدا نزد اساتیدی همچون شریفات و برمک دهقان شروع و در ادامه نزد

 استاد حامد مدبری و استاد محسن مرشد و پس از آن در تهران نزد استاد فیروز 

ویسانلو کلاس های تکمیلی خود را ادامه داد و در سال ۹۲ ساز گیتار الکتریک را نزد اساتیدی همچون امیر دانایی و عادل روح نواز اغاز نمود.

ساعات برگزاری کلاس:

روزهای شنبه، دو شنبه و چهارشنبه

 

ثبت نام

خانم قبادی(مدرس گیتار کلاسیک)

سابقه ی فعالیت در زمینه موسیقی : 

از سال 92 زیر نظر استادان محترم محمدرضا سیدی و استاد هاشم صمیمی 

سبک فعالیت : گیتار کلاسیک و پاپ

مباحث نظری و هارمونی و فرم نزد استادان سعید سلیمانزاده، محمدرضا سیدی و امیرحسین اسلامی

سابقه ی تدریس :از سال 95 ( آموزشگاه  سازنو و درسگاه اهل خرد)

سابقه ی چندین اجرا در سالن موزه فرهنگ و همچنین سالن اجرا سازنو

ساعات برگزاری کلاس:

روزهای یکشنبه

ثبت نام