ثبت نام هنرجویان از طریق سایت و اپلیکیشن در مؤسسه فرهنگی هنری درسگاه اهل خرد

به اطلاع می رسانیم از این پس هنرجویان می توانند از طریق سایت درسگاه به نشانیwww.darsgahahlekherad.com و همچنین از طریق اپلیکیشن مؤسسه ثبت در کلاس ها ثبت نام کنند.

23 دی

به اطلاع می رسانیم از این پس هنرجویان می توانند از طریق سایت درسگاه به نشانیwww.darsgahahlekherad.com  و همچنین از طریق اپلیکیشن مؤسسه ثبت در کلاس ها ثبت نام کنند.