گزارش "کارگاه صوت"

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان « شناخت صوت» توسط آقای محمد علی رفیعی؛

19 شهریور

این کارگاه در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲ با همکاری مؤسسه‌ی فرهنگی هنری درسگاه اهل خرد و آموزشگاه موسیقی ساز نو در موزه‌ی فرهنگ برگزار گردید.
چگونگی شکل‌گیری صوت، فیزیولوژی شنیدن از جمله عنوان‌های مطرح شده در این کارگاه بود.
قرار است دوره‌ای با همین عنوان، با ارائه‌ی آقای علی رفیعی توسط درسگاه اهل خرد و ساز نو برگزار گردد؛ عزیزانی که قصد شرکت در دوره را دارند می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این دو مجموعه مراجعه نمایند